Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 2021/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi uyarınca, Tuşba ilçesi sınırlarındaki arsalara ilişkin Takdir Komisyonunca belirlenen emlak değerleri

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 2021/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi uyarınca, Tuşba ilçesi sınırlarındaki arsalara ilişkin Takdir Komisyonunca belirlenen emlak değerleri

Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 2021/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi uyarınca, Tuşba ilçesi sınırlarındaki arsalara ilişkin Takdir Komisyonunca belirlenen emlak değerleri Van Valiliği Merkez Komisyonu Başkanlığının 15.06.2021 tarih ve 2021/02 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

LİSTEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.