65672370 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi 720 ada 1024 nolu taşınmazlar

65672370 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey  Mahallesi 720 ada 1024  nolu taşınmazlar

65672370 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey  Mahallesi 720 ada 1024  nolu taşınmazlar üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 05.08.2020  tarih ve 140 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 17.11.2020 tarih ve 247 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.