Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Ada:8 Parsel:48 numaralı taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama

Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Ada:8 Parsel:48 numaralı taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından  yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama

Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Ada:8 Parsel:48 numaralı taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından  yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarih ve 186 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi  Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 16/10/2020 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 30/10/2020 tarihi itibariyle 30(otuz)  gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.