UİP-21010,19 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel : 1302 nolu taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

UİP-21010,19 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel : 1302 nolu taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

UİP-21010,19 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel : 1302 nolu taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 10/08/2020 tarih ve 182 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanunu 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.