Çevre ve Şehir ilik Bakanlığı tarafından 2013 yılından onaylanan ve yürürlükte bulunan 1/1000

Çevre ve Şehir ilik Bakanlığı tarafından 2013 yılından onaylanan ve yürürlükte bulunan 1/1000

             Çevre ve Şehir ilik Bakanlığı tarafından 2013 yılından onaylanan ve yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ait İmar Plan Notlarının Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2.Hükmünde yapılan değişiklik Tuşba Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 238 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 09.03.2020 tarih ve 73 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Değiştirilerek alınan karar neticesinde Sanayi ve Küçük Sanayi Alanları başlıklı 14.2.Hükmü; ‘’Sanayi Alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 1500 m² den az olamaz. Parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 50 metreden az olamaz. Bu şartı sağlamayan imar adaları ve İmar Kanununun 18’ inci Maddesine göre uygulama yapmış olan sanayi alanlarında parselin cephesi 30 metreden, minimum derinliği 30 metreden az olamaz.’’ olarak kabul edilmiştir.