UİP-21010,18 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi

UİP-21010,18 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi

ASKI İLAN TUTANAĞI
UİP-21010,18 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2904-2905-2906 nolu taşınmazlar üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 05.12.2019  tarih ve 266 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 10.02.2020 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır. 26.02.2020