UİP-21010,14 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi Ada:720, Parsel:45 numaralı

UİP-21010,14 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi  Ada:720, Parsel:45 numaralı

UİP-21010,14 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Şemsibey Mahallesi  Ada:720, Parsel:45 numaralı Bahattin KIZILTAŞ’ a ait taşınmaz ile Şemsibey Mahallesi Ada:720, Parsel:679 numaralı Bahattin KIZILTAŞ ve Abdulselam KARTAL’ a ait taşınmaz  üzerinde yapılan ve Tuşba Belediye Meclisinin 08.02.2019  tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.03.2019 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 05.04.2019 tarihi itibariyle 30(otuz)  gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.