UİP- 15822,14 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1325, Parsel:17 numaralı

UİP- 15822,14 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1325, Parsel:17 numaralı

UİP- 15822,14 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1325, Parsel:17 numaralı Ahmet DÜLEK’ e ait taşınmaz üzerinde yapılan ve Tuşba  Belediye Meclisinin 10.01.2019  tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 11.03.2019  tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği  3194 Sayılı İmar Kanununun  8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda  eş zamanlı olarak 05.04.2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve  ilan edilmiştir.