UİP-28050,2 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi Parsel:1372-1373 numaralı

 UİP-28050,2 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi  Parsel:1372-1373 numaralı

 UİP-28050,2 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Bardakçı Mahallesi  Parsel:1372-1373 numaralı Yaşar ARPA’ya ait taşınmaz üzerinde yapılan ve Tuşba  Belediye Meclisinin 08.03.2019  tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.03.2019  tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda  eş zamanlı olarak 29.03.2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.