UİP-21010,10 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:24-25-2330 numaralı

 UİP-21010,10 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi  Parsel:24-25-2330 numaralı

 UİP-21010,10 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi  Parsel:24-25-2330 numaralı Ahmet KAYA, Ali ATİFİ ve Aydın ÜZÜMCÜ’ ye ait taşınmaz  üzerinde yapılan ve Tuşba Belediye Meclisinin 06.12.2018  tarih ve 332 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Van Büyükşehir Belediye  Meclisi’ nin 15.03.2019 tarih ve 119 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği   3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 29.03.2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.