UİP-35831 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Yumrutepe Mahallesi Parsel:566 numaralı

 UİP-35831 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Yumrutepe Mahallesi  Parsel:566 numaralı

 UİP-35831 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Yumrutepe Mahallesi  Parsel:566 numaralı Mikrom Enerji Mühendislik İnşaat Elk. San. ve Tic. A.Ş’ye ait taşınmaz üzerinde yapılan ve Tuşba Belediye Meclisinin 10.01.2019  tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.03.2019 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliği  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 29.03.2019 tarihi  itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.