UİP-21010,7 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:17, Parsel:61 numaralı

UİP-21010,7 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:17,  Parsel:61 numaralı

UİP-21010,7 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:17,  Parsel:61 numaralı Nihat BAKAN’ a ait taşınmaz üzerinde yapılan ve Tuşba Belediye Meclisinin 10.08.2018  tarih ve 230 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan  değişikliğinin 22.11.2018-24.12.2018 tarihleri arasında askı ilanı yapılmış ve askı ilanına  1(bir) adet itiraz gelmiştir. İtiraz dilekçesi Van Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek  12.02.2019 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Plan değişikliği  3194 Sayılı İmar  Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 25.03.2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan  edilmiştir.