Van İli Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Pafta:88, Ada:467, Parsel:5

 Van İli Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Pafta:88, Ada:467, Parsel:5

 Van İli Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Pafta:88, Ada:467, Parsel:5’ te kayıtlı taşınmazın 400 m² lik alanının Bahri KARATAŞ’ a 14.09.1987 tarih ve 41-4730 no ile tapu tahsis belgesi düzenlendiğinden bahisle 2981 sayılı İmar Affı Kanunu kapsamında ilgili vatandaşa devrinin yapılması için Van Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ nün 13.10.2014 tarih ve 3119 sayılı yazısı ile Islah İmar Planlarının yapılması talep edilmiştir. 
        Eski 467 ada, 5 nolu parselin ifrazı sonucunda oluşan Ada:467, Parsel:48 numaralı ve UİP-15821,3 plan işlem numarası ile kayıtlı olan taşınmazın imar adasında herhangi bir değişiklik yapılmadan, İmar Islah Planı olarak plana işlenmesi Tuşba Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 182 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. İmara ilişkin alınan karar 5216 sayılı kanunun 7-b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2019 tarih ve 17 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. Islah İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda eş zamanlı olarak 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.