UİP-21010,11 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2261 numaralı

 UİP-21010,11 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2261 numaralı

 UİP-21010,11 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesi Parsel:2261 numaralı Şeyhmus GÜNDÜZ ve Ortaklarına ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 06.12.2018  tarih ve 333  sayılı kararı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.01.2019 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 12/02/2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.