UİP-21010,8 plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Parsel:135 numaralı

UİP-21010,8  plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi  Parsel:135 numaralı

UİP-21010,8  plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi  Parsel:135 numaralı Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı' na ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest  şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği  Tuşba Belediye Meclisinin 06.09.2018  tarih ve 251 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.11.2018 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan  değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  ilan panosunda 02.01.2019 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.