UİP-21010,9 plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2281, Parsel:2-3 numaralı

UİP-21010,9 plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2281,  Parsel:2-3 numaralı

UİP-21010,9 plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2281,  Parsel:2-3 numaralı S.S.Yeni Marangozlar Hizarcılar ve Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ ne ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı tarafından  yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 254 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi  Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15.11.2018 tarih ve 399 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 02.01.2019 tarihi itibariyle 30(otuz)  gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.