UİP-21010,7 plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:17, Parsel:61 numaralı

UİP-21010,7 plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:17, Parsel:61 numaralı

        UİP-21010,7 plan işlem numarası ile kayıtlı Tuşba İlçesi Akköprü Mahallesi Ada:17, Parsel:61 numaralı Nihat BAKAN’ a ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı  tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 10.08.2018  tarih ve 230 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir  Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 08.10.2018  tarih ve 359 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun  8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 22.11.2018 tarihi itibariyle  30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir