UİP-21010,6 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi Ada:2283, Parsel:1

UİP-21010,6 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi  Ada:2283, Parsel:1

UİP-21010,6 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Beyüzümü Mahallesi  Ada:2283, Parsel:1 numaralı Maliye Hazinesi’ ne ait taşınmaz üzerinde yetkili serbest  şehir plancısı tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin 05.07.2018  tarih ve 199 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  Karar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir  Belediye Meclisi’ nin 08.10.2018 tarih ve 366 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan  değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  ilan panosunda 02.11.2018 tarihi itibariyle 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.