Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1753, Parsel:7 numaralı

Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1753,  Parsel:7 numaralı

              UİP-15822,13 plan işlem numarası ile kayıtlı olan Tuşba İlçesi Polatoğlu Mahallesi Ada:1753,  Parsel:7 numaralı Memet DOĞAÇ’ a numaralı taşınmaz üzerinde yetkili serbest şehir plancısı  tarafından yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği Tuşba Belediye Meclisinin  10.08.2018  tarih ve 231 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Karar 5216 sayılı Büyükşehir  Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince Van Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 08.10.2018 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanmış olup plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun  8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 26.10.2018 tarihi itibariyle  30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.