CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

T.C.

 VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

(Basın Sözcülüğü)

2017/11

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve kanunlarımızla tanınıp korunan, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesi, ilgililerin kişilik hakları ve soruşturmanın gizliliği ilkesi göz önünde bulundurulmak ve kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, ilimizde ''Kamu Kurumu Aracı Kılınmak Sureti ile Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik'' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin olarak, aşağıdaki basın açıklamasının yazılı olarak yapılmasında lüzum görülmüştür.

BASIN AÇIKLAMASI

 

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/16976 sayılı soruşturma dosyasında ''Kamu Kurumu Aracı Kılınmak Sureti ile Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik'' suçuna ilişkin kamuoyuna yansıyan olayda, yürütülen soruşturma kapsamında;

 

Tuşba Belediyesi adına Tuşba Belediye Başkanı tarafından 01/12/2015 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlanıldığı,

 

Tuşba Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü resmi imar paftalarının dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi işi için doğrudan temin usulüyle yapılan işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği, bunun üzerine Çevre Şehircilik Bakanlığından temin edilen imar plan paftaları ile dijital ortama aktarılan kayıtların karşılaştırılmasının yapılabilmesi için bilirkişi incelemesi yapıldığı,

 

Yapılan bilirkişi incelemesi sonucu resmi imar paftalarının bir kısmının gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olduğu, imarsız alanların imarlı gösterildiği, park alanlarının ticaret, konut, ibadet yeri vb. vasıflarla gösterilerek ifraz edildiği ve Belediye meclisi kararı alınmadan yeni kitlelerin oluşturulduğunun tespit edildiği, bu tespitler üzerine söz konusu usulsüzlüğün yapıldığı ve fayda sağlayan yer sahiplerinin şüpheli olarak savunmalarının alındığı, söz konusu sahte belgelere itibar ederek bu yerleri satın alan kişilerin müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu, bu süreç içerisinde kamu görevlisi olan ve geçmiş dönemde İmar Müdürlüğü yapan M.E.G hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 4483 sayılı yasa uyarınca soruşturma izni alındığı halen dosya kapsamında 238 kişinin müşteki, 63 kişinin şüpheli sıfatıyla yer aldığı,

 

Şüphelilerden 5'inin söz konusu işlemlerin büyük bir kısmında, Harita Mühendisi-Harita Teknikeri ve Şehir Plancısı olarak görev aldıkları,

 

Söz konusu işlemlerin ve usulsüzlüklerin teknik bilgi isteyen aynı zamanda bu bilgiye istinaden evraka erişimi olan kişiler olduğu,

 

Bu kapsamda gözaltına alınan ''A.G, S.C, M.E.G,A.A ve M.Y.S'' isimli şüphelilerin ev ve işyerlerinde 15/09/2017 tarihinde arama yapıldığı, Tuşba Belediyesinde arama yapılmadığı, gözaltına alınan 5 kişi bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunmalarına müteakiben sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 4 şüpheli (A.G, S.C, M.E.G, A.A) hakkında tutuklama, 1 şüpheli (M.Y.S) hakkında ise adli kontrol koruma tedbiri uygulandığı,

 

Bahse konu olay hakkında, soruşturmanın titizlikleve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu, Kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur.18/09/2017

 

 

 

 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı

        (Basın Sözcülüğü)