BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Tuşba Belediye Başkanlığı 6360 Sayılı Yasa kapsamında 30.03.2014 tarihinde kurulmuştur. Tuşba Belediyesi kurulmadan önce Van ilinde meydana gelen iki ayrı deprem dolayısıyla da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 29.08.2013 Tarih ve 13301 Sayılı oluru ile onaylanan Van Merkez ve Çevresi İlave-Revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmış ve yapılan imar planları askıya çıkarılarak 2013 yılı sonlarına doğru kesinleşmişlerdir. Kesinleşen imar plan paftaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca o dönemin Van Belediyesi’ne teslim edilmiş ve 6360 Sayılı Yasa Van ili Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra merkez ilçe belediyeler kurularak her ilçenin sınırlarını kapsayan resmi imar paftaları ilgili belediyelere teslim edilmesi gerekmektedir.

30.03.2014 tarihinde Tuşba Belediye Başkanlığı kurulduktan sonra Tuşba ilçe sınırlarını kapsayan resmi imar paftaları Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan talep edilip dönemin imar müdür vekili M.E.G tarafından teslim alınmıştır. Tuşba Belediyesi yeni kurulan bir belediye olduğu için alınan kâğıt paftaların dijital ortama aktarılması noktasında gerekli alt yapıya sahip olmadığı için bu işi dışardan gerçek veya tüzel kişilere yaptırmak zorundadır. Bu amaçla belediyemizin ilgili birimi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü resmi imar paftaların, dijital ortama aktarılması ile arşivlenmesi ve polyester paftalara çıktıları alınabilmesi için bu işle alakalı işinin ehli olan(harita mühendisi, şehir planlayıcısı gibi) gerçek veya tüzel kişi ve kişilere ihale yapılmıştır.

Tuşba Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ihalenin yapıldığı dönemde yetkilisi olan şüpheli M.E.G. tarafından İmar Planlarının Dijital Ortama Aktarılması ve Arşivlenmesi ile ilgili olarak 18.12.2014 tarihinde ihale yapılmakta ve yapılan ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22-d maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile Van İmar Planlama firmasına ihale edilmiştir. İhale yapıldıktan sonra Van Büyükşehir Belediyesi’nden alınan 23.12.2014 tarihinde 230 adet ve 26.02.2015 tarihinde ise 19 adet 1/1000 ölçekli uygulama resmi imar plan paftaları tutanak ile şüpheli M.E.G. tarafından ilgili firma yetkilisine teslim edilmiştir. Söz konusu paftaları teslim alan firma yetkilisi iş bu paftaları dijital ortama aktarılıp ve polyester paftalara çıktıları alınırken asıl paftaları, asıllarına uygun bir şekilde aktarması gerekirken bir kısım paftaları asıllarına aykırı bir şekilde değiştirerek aktarmıştır.

Sadece Tuşba ilçe sınırlarını kapsayan imar planlarının bir takım kötü niyetli şahıslar tarafından gerçeğe aykırı bir şekilde değiştirildiği şeklinde gelen şikayetler üzerine Başkanlık makamınca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vekaleten bakmakta olan M.E.G.hemen görevden alınmış, söz konusu iddiaları araştırmak ve faillerin ortaya çıkarılması amacıyla doğrudan Belediye Başkanlığımız imzasıyla 25/11/2015 tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na konu ile alakalı olarak gerekli suç duyurusu yapılmış ve ilgili personel hakkında da disiplin soruşturması başlatılmış ve bu soruşturma 2015/16976 Soruşturma sayı üzerinden halen devam etmektedir. Bu dosya kapsamında da 15/09/2017 tarihinde resmi imar paftalarının değiştirilmesinde ilgisi olduğu değerlendirilen bir kısım şahıslar gözaltına alınmıştır. Bugün itibariyle gerçekleştirilen operasyon sonucu alınan şahıslar ile ilgili soruşturma dosyasında Tuşba Belediye Başkanlığı adına Sayın Belediye Başkanımız bizatihi müşteki olarak söz konusu şahıslardan şikâyetçi olmuştur. 2015 yılından bu yana sürekli takipçisi olduğumuz soruşturma dosyası, yaklaşık 2000 kişinin beyanının alınması, FETÖ soruşturmalarının iş yükünü artırması ve benzeri nedenlerle bugüne değin uzamıştır. Mevcut soruşturmayı şeffaf belediyecilik anlayışı ile daha önce de basına ve kamuoyuna sunmuştuk. Dolayısıyla basında bugün itibariyle servis edilen soruşturma dosyasının Belediye Başkanlığımızla herhangi bir ilgi ve alakası bulunmamakta, belediyede çalışan bir kişi dosyada şüpheli sıfatıyla yer almaktadır.

Ayrıca Kamunun ve iyiniyetli üçüncü kişilerin zarara uğramaması adına değiştirilen bir kısım paftalar ile alakalı olarak Van Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılarak bu hususun ilgili tapuların beyanlar hanesine kaydının geçirilmesi istenmiş ve Bölge Müdürlüğü’nce değiştirilen tapuların beyanlar hanesine açıklama düşülmüştür. Son olarak değiştirilen paftalar baz alınarak Belediyemiz Encümen üyeleri hataya düşürülerek alınan şüpheli işlemlere ait Encümen Kararları geçmişe etkili olacak şekilde geri alınmıştır. Ayrıca Tuşba ilçe sınırlarını kapsayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.08.2013 tarih ve 13301 Sayılı oluru ile onaylanan Van Merkez ve Çevresi İlave-Revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftaları ilgili Bakanlıktan Başkanlığımızca getirtilmiş ve yapılan bütün işlemler asıl paftalar baz alınarak yapılmaktadır. Söz konusu haberde iddia edildiğinin aksine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait imar plan paftaları bakanlıktan alındığından bakanlık paftaları ile aynı olup hiçbir şekilde değişikliğe uğratılmamıştır.Daha önce kötü niyetli şahıslar tarafından Başkanlığımızın haberi olmaksızın değiştirilen imar plan paftaları ve bu paftalara göre yapılan işlemler Bakanlıktan getirtilen asıl paftalar ile örtüşmediğinden Belediye Başkanlığımızı hiçbir şekilde bağlamamaktadır.

Belediye Başkanlığımızca başından beri müşteki ve suçtan zarar gören sıfatıyla takip ettiğimiz soruşturma dosyası özel ve teknik konular içerdiğinden ve onlarca klasör olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi marifetine başvurmuştur. Bilirkişi raporunun gelmesi ile birlikte soruşturma olgunlaşmış ve 15.09.2017 tarihinde operasyonla beş kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden sadece biri belediye personeli olup diğer kişiler belediye personelimiz değillerdir. Başkaca bir personelimiz yargılamanın tarafı değildir. Yargılamanın bundan sonraki aşamalarında da bu işin hukuken takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Özellikle bu süreci sabırla takip eden Tuşba Belediye Başkanımız her ne hikmetse yerel basında ve sosyal medyada bu konuyla ilgili Emniyetin basın metninde bu soruşturma ile ilgili yapılan operasyon söz konusu olup Tuşba Belediyesine bir operasyon yapılmamıştır. Manşetin altında aşikar olarak karalama amaçlı “Tuşba Belediyesinde Operasyon” ve tek kişi Emniyet bilgisinde yer almışken manşetin altında sanki çok kişi belediyeden göz altına alınmış gibi -lar eki kullanılarak halkın nezdinde infiale sebebiyet verilmesi hedeflenmiştir. Tuşba Belediyesini ve seçilmiş Başkanımızı karalayan, değersizleştiren, halkın nezdinde kin ve nefrete sevk eden iftiralar atan zihniyet manşet olarak “Parsel parsel eylemişler Tuşba’yı” şeklinde sanki kurum bu işleri yapmış gibi halkı yanıltmak ve haberi bilerek ve kasten çarpıtma yapmaktadır. Hukuki zeminde bunlar ile ilgili tüm mücadelemiz devam edecektir. Daha öncede Ramazan iftarında ikindi vakti iftar alanını fotoğraflayarak, “Bakın Tuşba’nın İftar Çadırına” hiç kimse yok, Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ‘Kirvem Başkanım Olsun’ adı altında düzenlediği şölenlerle yaklaşık 3 bin fakir çocuğunu yapılan sünnet etkinliğini küçümsemek ve Sayın Belediye Başkanımızı itibarsızlaştırmak amacıyla aynı şahıslar sosyal medya hesabı üzerinde ‘Kocaman ilçenin başına bela olmuş, herkesin beddua ettiği sen ancak kirve olursun’ çarpıtma haberini sosyal medyada paylaşarak karalama, hizmetleri halkın nezdinde değersizleştirme ve iftira atmıştır.

Kurumumuz hakkında gerçekdışı beyanlar içeren haberleri tekzip etmek zarureti doğmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

                                                                                           Tuşba Belediye Başkanlığı

                                                                            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü