BAŞKAN ÖZGÖKÇE’DEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI MESAJI

BAŞKAN ÖZGÖKÇE’DEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI MESAJI

BAŞKAN ÖZGÖKÇE’DEN ‘İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI' MESAJI

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dünya liderliği yolunda bilim, sanayi ve teknolojinin hızla geliştiği ülkemizde yeni iş sahalarının ortaya çıktığını ifade eden Başkan Özgökçe, “Bu gelişmelerle beraber yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hem ailesinin geçimini, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışan işçilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği bakımından olumsuzluklarla karşılaşmaktadır” dedi.

     Başkan Özgökçe sözlerine şöyle devam etti, “Çalışma şartlarının, çalışan kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını etkileyebilmesinden dolayı, iş güvenliğinin sağlanması ile toplumun mutluluğu arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Ülkemizde de meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölümü ölümle, bir bölümü ise sakatlanma ve yaralanmalarla sonuçlanmaktadır. Bu olayların manevi üzüntüsünün yanında, meydana gelen maddi zararın ve milli servet kaybının büyüklüğü, insanların iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde önemle durması gerektiğinin göstergesidir” ifadelerini kullandı. “Bütün işverenlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, iş ortamında var olan tehlikeleri yok ederek risklerin minimize edilmesine gayret göstermelidir. Çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından korumak amacıyla devletimizin son yıllarda yapmış olduğu yasal düzenlemelere azami ölçüde uyulması, hem kanuni hem de vicdani bir sorumluluk olarak görülmelidir. Daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda çalışan işçilerimizin iş verimliliğinin artacağı unutulmamalıdır. Biran evvel, ‘Hayatımıza İş Sağlığı ve Güvenliğini Dâhil Etmeliyiz’ kutlanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın, iş kazalarının ve buna bağlı olarak meydana gelen can kayıplarının son bulmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm çalışanlarımıza kazasız, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum’’ ifadelerini kullandı.